Všeobecné obchodné podmienky
Podmienky používania, ochrana osobných údajov, VOP


PREAMBULA
Článok 1.
Všeobecné ustanovenia
Článok 2.
Ochrana práv a oprávných záujmov spoločnosti textzone.sk
Článok 3.
Overovanie registrovaných užívateľov
Článok 4.
Popis služby
Článok 5.
Zrušenie jednotlivých ponúk či oznámení
Článok 6.
Práva a povinnosti zo Zmluvy o dielo
Článok 7.
Provízia textzone.sk
Článok 8.
Právo duševného vlastníctva
Článok 9.
Podanie, oznámenie zhotoviteľa o prijatí návrhu
Článok 10.
Hodnotenie užívateľov
Článok 11.
Záverečné ustanovenia